پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://health.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://health.lums.ac.ir/images/logo.gif http://health.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir چهل و ششمين جلسه شوراي آموزشي- پژوهشي گروه بهداشت عمومي در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=67638&ctp_id=11&id=16819&sisOp=view2019-07-28 09:04:44يازدهمين جلسه ي گروه تغذيه در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=67561&ctp_id=11&id=16793&sisOp=view2019-07-22 05:19:12چهارمين جلسه گروه مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت و تغذيه در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=67458&ctp_id=11&id=16732&sisOp=view2019-07-16 04:58:29چهل و پنجمين جلسه شوراي آموزشي گروه بهداشت عمومي در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=67425&ctp_id=11&id=16713&sisOp=view2019-07-13 13:21:32چهل و چهارمين جلسه شوراي آموزشي- پژوهشي گروه بهداشت عمومي در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=67424&ctp_id=11&id=16712&sisOp=view2019-07-13 13:19:19ششمين جلسه گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي در سال98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=67423&ctp_id=11&id=16711&sisOp=view2019-07-13 13:09:52ششمين جلسه گروه مهندسي بهداشت حرفه اي در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=66612&ctp_id=11&id=16671&sisOp=view2019-07-08 09:59:55چهل و سومين جلسه شوراي آموزشي- پژوهشي گروه بهداشت عمومي در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=66595&ctp_id=11&id=16670&sisOp=view2019-07-08 09:48:54چهل و دومين جلسه شوراي آموزشي- پژوهشي گروه بهداشت عمومي در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=66593&ctp_id=11&id=16668&sisOp=view2019-07-08 09:46:32چهل و يكمين جلسه شوراي آموزشي- پژوهشي گروه بهداشت عمومي در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=66592&ctp_id=11&id=16667&sisOp=view2019-07-08 09:44:15برگزاري جلسه عمومي كاركنان دانشكده بهداشت و تغذيه با رياست دانشكده در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=65656&ctp_id=11&id=16586&sisOp=view2019-07-02 08:46:04سومين جلسه گروه مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت و تغذيه در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=65632&ctp_id=11&id=16577&sisOp=view2019-07-01 12:41:05دومين جلسه گروه مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت و تغذيه در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=65631&ctp_id=11&id=16576&sisOp=view2019-07-01 12:38:00هشتمين جلسه ي گروه تغذيه در سال 98http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=65629&ctp_id=11&id=16575&sisOp=view2019-07-01 12:34:46تغيير ساعت كاري كتابخانه دانشكده بهداشت و تغذيه http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=63982&ctp_id=11&id=16539&sisOp=view2019-06-26 19:15:07*برگزاري مراسم رياست جديد دانشگاه علوم پزشكي آقاي نيكيخت و توديع دكتر ساكي http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=63981&ctp_id=11&id=16538&sisOp=view2019-06-26 19:12:49كسب رتبه دوم كتابخانه دانشكده در ارزيابي كتابخانه ايhttp://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=63980&ctp_id=11&id=16537&sisOp=view2019-06-26 19:10:29 برگزاري كارگاه براي دانشجويان دانشكده بهداشت و تغذيهhttp://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=63979&ctp_id=11&id=16536&sisOp=view2019-06-26 19:01:02دوازدهمين جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومي درسال تحصيلي 98-97http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=63865&ctp_id=11&id=16484&sisOp=view2019-06-24 11:49:56يازدهمين جلسه ژورنال كلاب گروه بهداشت عمومي درسال تحصيلي 98-97 http://health.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=63852&ctp_id=11&id=16481&sisOp=view2019-06-23 17:18:29